Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02181.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 17
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37013
Τηλέφωνα : 24230 65774
ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ