Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.02803.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 65807
ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ.